Izračunavanje rate kredita

Konformna kamatna stopa
Da bi smo mogli izračunati iznos mjesečne rate kredita, prvo moramo da izračunamo konformni kamatni faktor(r).
r= 1+kamata10012
Formula za izračunavanje mjesečnog anuiteta
rata=iznos*(rmjeseci*(r-1))rmjeseci-1
Ovu formulu primjenjuje kalkulator kredita